Barbro Ohlander, Utveckling & dokumentation
Hem Chef grupp individ Handledning & utbildning Tankemönster Dokumentation Bakgrund Kontakt

Välkommen

Drivkraften i mitt arbete är individen, att se den enskilde ur möjligheternas perspektiv och uppmuntra till nya steg. Inställningen är positiv och stärkande. Utvecklingsinsatsen är fokuserad på att utveckla kompetens och bekräfta individen i modet till personlig utveckling, förhållningssättet är neutralt nyfiket. Mötet människor emellan tilltalar; vad ser vi hos varandra...

Kärnbegrepp; Kommunikation, relationer och värderingar.

Efterfrågade tjänster är chefs-, grupp- och individuell utveckling samt grupphandledning. Referenser finns.

Hör gärna av dig så skissar vi tillsammans på upplägg utifrån dina behov i det viktiga utvecklingsarbetet.