Barbro Ohlander, Utveckling & dokumentation - Bakgrund
Hem Chef grupp individ Handledning & utbildning Tankemönster Dokumentation Bakgrund Kontakt

Bakgrund

När jag startade mitt företag för cirka tio år sedan var det för att ta tillvara mina erfarenheter och mitt kunnande av 25 års berikande anställning inom offentligt finansierad verksamhet. Jag önskade fördjupa och självständigt utveckla den värdefulla kunskapen jag fått genom åren, parallellt med att ta tillvara vad alla personliga möten och varierade arbetsmiljöer gett mig.

Jag anser mig ha en god omvärldsorientering och människokännedom. När företaget startades hade jag nära 20 år bakom mig som chef, projektledare och metodutvecklare. Jag startade min yrkeskarriär som socialsekreterare 1979 och arbetade några år inom yrket innan fokus blev integrationsfrågor och därefter uppdrag inom rehabilitering, socialförsäkring samt vård & omsorg.

Som företagare har jag främst haft uppdrag inom handledning, ledarstöd, teamutveckling , enskilda stödsamtal samt utbildning. Har flera års konsulterfarenhet av företagshälsovård. Är bekväm och trygg i de olika rollerna, har god integritet. Utbildad socionom, 45 hp i handledningsmetodik samt 30 hp i ledarskap - och organisationsteorier. Certifierad axiopersonolog (se länk Tankemönster). Coachutbildad m.m.

Referenser finns.