Barbro Ohlander, Utveckling & dokumentation - Chef Grupp Individ
Hem Chef grupp individ Handledning & utbildning Tankemönster Dokumentation Bakgrund Kontakt

Chef- och ledarutveckling erbjuds i grupp eller individuellt

Vi lever i en föränderlig värld i slimmade organisationer vilket ställer stora krav på våra ledare (och medarbetare). Motivationen att lyckas som framgångsrik organisation är bland annat den egna konkurrenskraften – en bra verksamhet - och att verksamheten ska rymmas inom föreskriven budget. För detta krävs motiverade och nöjda medarbetare.

Färdigheten att leda sig själv är en bra förutsättning för att leda andra. Kommunikation är viktigt i allt utvecklingsarbete. Hur kommunicerar vi exempelvis våra mål?

Ledarstöd ges enskilt eller i grupp, till exempel en grupp chefer eller ledningsgrupp. Utvecklingsprogrammet formas utifrån syfte och behov.

Kan kompletteras med Hartmanprofiler (se under fliken Tankemönster).

Grupp- och teamutveckling

Grupp- och teamutveckling syftar till att frigöra mänskliga resurser och få deltagarna att ta större individuellt ansvar för gemensam vilja till framgång. Utvecklingsarbetet ska leda till sammantagen större kompetens för att uppnå högre nivå såväl i kvalitet, produktivitet som i mänskliga relationer. Utgår gärna från Susan A Wheelans teorier om Effektiva team och dess fyra stadier. Eftersom kommunikation är viktig i allt utvecklingsarbete läggs stor fokus även på hur vi kommunicerar med varandra. Teori och praktiska övningar varvas. Andra tänkbara rubriker som kan tänkas ingå är konflikthantering och bemötande.

Kan kompletteras med Hartmanprofiler (se under fliken Tankemönster).

Individuell utveckling

Livs- och karriärplanering handlar ytterst om att ta ansvar för sitt liv, att öka förutsättningarna för medvetna val i privatlivet och i sitt arbetsliv. Vem är jag? Livs- och karriärplanering har visat sig gynna både enskilda individer, grupper och arbetsgivare. Förutom ett medvetandegörande om den egna rollen/egna förhållningssättet utifrån egna förutsättningar medvetandegörs dessutom hur detta kan tänkas spegla sig i omgivningen. Genom att förändra sig själv kan man förändra andra...

Individuella stödsamtal kan bli aktuellt när du behöver en samtalspartner i en trasslig situation. Förhållningssättet är kognitivt. Samtalet ger en medvetenhet kring dina personliga tankemönster och på så sätt en vägledning hur du bättre kan finna alternativa tankar, känslor och beteenden för att uppnå ett högre välbefinnande.

Kan kompletteras med Hartmanprofiler (se under fliken Tankemönster).