Barbro Ohlander, Utveckling & dokumentation - Handledning & utbildning
Hem Chef grupp individ Handledning & utbildning Tankemönster Dokumentation Bakgrund Kontakt

Handledning i grupp

Professionell handledning i grupp syftar till att höja och stärka deltagarens kompetens. En effekt av förbättrad yrkeskompetens kommer att leda till förbättrad kvalitet på erbjudna tjänster inom verksamheten. Handledningen ska även vara ett forum för att medvetandegöra deltagaren om dess förhållningssätt, hur deltagaren använder sig själv som ett instrument i arbetet och vad det eventuellt kan väcka inombords. Handledningen ska även kunna fungera förebyggande för att minska risk för stressbelastning i arbetet, att till exempel få verktyg för att sätta gränser i sitt utövande.

Handledning ges i form av process-, metod- och ärendehandledning. Handledning kräver kontinuitet.

Utbildning

Utbildning och seminarier, individuellt eller i grupp. Upplägg och innehåll anpassas i samråd med uppdragsgivaren utifrån syfte.

Exempel på utbildningar:

Hör gärna av dig så berättar jag mer!